Blogs

Camerabeveiliging bij leegstaand vastgoed

Werkt u aan de herstructurering of herontwikkeling van een woonwijk of bezit u leegstaand vastgoed? Vanuit VPS Leegstandbeheer voorkomen we de negatieve gevolgen van leegstand, bijvoorbeeld door representatieve bewoners tijdelijk gebruik te laten maken van woningen en kantoren die op de lijst voor sloop staan. Als aanvulling op het plaatsen van bewoners en ondernemers of als alternatief...

Bewonersparticipatie: 4 tips voor betrokken bewoners

Als betrokken leegstandbeheerder streven we ernaar om gemeenschappen tot leven te brengen en bewoners te betrekken bij het vormgeven van hun eigen woonomgeving. Bij VPS geloven we sterk in het belang van bewonersparticipatie en de positieve impact die het kan hebben op het welzijn van bewoners en de leefbaarheid van een buurt. We stimuleren bewonersparticipatie op verschillende manieren. Zo organiseren we...

Leegstandbeheer: welke contractvorm is passend?

Leegstaand vastgoed kan zinvol worden ingezet door het tijdelijk in gebruik te geven aan bewoners. Dit kan onder andere op basis van: Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet Bruikleen Beide contractvormen hebben eigen kenmerken en het verschilt per project of pand welke overeenkomst het meest geschikt is. Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet kan enkel worden ingezet voor...

Verbetering van leefbaarheid in de wijk: een kwestie van samenwerken

De leefbaarheid op peil Leegstaande panden kunnen een blok aan het been zijn voor woningcorporaties en gemeentes. Ze kunnen leiden tot verloedering van de buurt, veiligheidsrisico's met zich meebrengen en zelfs worden gebruikt voor illegale activiteiten. Leegstandbeheer helpt deze problemen te voorkomen en de leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Maatwerkoplossingen VPS biedt...

Veilige feestdagen | 5 tips

Voorkom inbraak, diefstal, vandalisme, ongewenste bezoekers en brand in leegstaand vastgoed De feestdagen staan weer voor de deur. Dat is voor velen hartstikke gezellig, maar leidt tot risico’s in leegstaand vastgoed. In december, en dan met name tijdens de jaarwisseling, vinden de meeste incidenten plaats, zoals inbraak, diefstal, illegale party’s, vernieling en brand. Wij delen vijf tips zodat u...

Een beter milieu en een lagere energierekening? Bekijk onze 5 bespaartips!

De energiemarkt staat op zijn kop, de energieprijzen zijn enorm gestegen. Hoe ga je hiermee om als je op tijdelijke basis gebruik maakt van een woon- of werkruimte? Wij hopen dat jij een steentje wilt bijdragen aan het beperken van het energieverbruik in jouw woon- of werkruimte. Om torenhoge eindafrekeningen voor jou of de gebouweigenaar te voorkomen en bij te dragen aan een beter milieu. Met de...

Leegstandbeheer voor bejaardentehuis: bij wachten op herbestemming

Het leegstandbeheer vab een bejaardentehuis is bij ons in goede handen. Wij beheren leegstaande verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen. Dus wacht u op de herbestemming van een pand of is momenteel nog niet duidelijk wat ermee gaat gebeuren? Zorg voor een tijdelijke invulling. Leegstand brengt risico’s met zich mee, zoals kraak, inbraak, diefstal en verloedering. De leegstand van zorgvastgoed neemt...

Leegstandbeheer voor school: nodig bewoners en ondernemers uit

Hoe regelt u goed leegstandbeheer voor een school? Het liefst zou u er leerlingen ontvangen en een docent voor de klas zetten. Soms lukt dat tijdelijk niet, bijvoorbeeld als scholen samengaan of als een pand verouderd is en (op dit moment) niet meer voldoet aan de richtlijnen. In die gevallen is het verstandig om met leegstandbeheer te voorkomen dat de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het...

Leegstandbeheer voor gevangenis: voorkom kraak en inbraak

Leegstandbeheer voor een gevangenis: het lijkt een tegenspraak, maar dat is het niet. Het gaat om overheidsvastgoed, dat bij leegstand allerlei risico’s loopt. U kunt denken aan kraak, inbraak, diefstal en verloedering. Dat is zonde, vooral omdat er alternatieven beschikbaar zijn. Een leegstaande gevangenis kan dienst doen als creatieve broedplaats voor ondernemers en kunstenaars. Soms kunnen er in...

Een positief imago voor het herontwikkelgebied: 3x inspiratie

Hoe laat u een gebied weer leven, trekt u nieuwe mensen aan en geeft u het alvast vorm en identiteit in lijn met de uiteindelijke bestemming? Het is een hele mond vol. En daarom iets dat voor veel projectontwikkelaars in eerste instantie een stap te ver lijkt. Toch is het toegankelijker dan u misschien zou denken. Een herontwikkelgebied heeft tijd nodig. Tegelijkertijd is het in die periode al goed...

Compare listings

Vergelijken