Leegstandbeheer: welke contractvorm is passend?

Leegstaand vastgoed kan zinvol worden ingezet door het tijdelijk in gebruik te geven aan bewoners. Dit kan onder andere op basis van:

 1. Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
 2. Bruikleen

Beide contractvormen hebben eigen kenmerken en het verschilt per project of pand welke overeenkomst het meest geschikt is. Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet kan enkel worden ingezet voor woonruimte. Een bruikleenovereenkomst kan ingezet worden voor zowel woon- als werkruimte.

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet is bedoeld voor de tijdelijke ingebruikname van leegstaande woningen. Om deze contractvorm in te kunnen zetten dient een vergunning te worden verleend door de gemeente waar het project of pand zich bevindt. Hiervoor kan het aanvraagformulier voor verlening van de vergunning worden gebruikt. De onderstaande typen woonruimte komen in aanmerking voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet:

 • Woonruimte in een gebouw dat gezien de constructie of inrichting bestemd is voor groepshuisvesting, verzorging, verpleging, logiesverschaffing, administratie of onderwijs, of een samenstel van deze bestemmingen
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning)
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest of in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan is gereedgekomen en het overblijvende deel van die twaalf maanden door de eigenaar bewoond is geweest
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning, de renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en binnen een redelijke termijn plaatsvinden
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt drie maanden en voor de huurder één maand. Het opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden. Anders dan bij een reguliere huurovereenkomst, is het bij een Tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen als de eigenaar beschikking wil hebben over het pand. Dit kan enkel om de redenen die zijn opgegeven voor de aanvraag van de vergunning.

Duur van de vergunning

Als de vergunning wordt verstrekt, dan geldt deze voor twee jaar. Indien nodig kan de vergunning maximaal 5 keer met één jaar worden verlengt. In totaal kan verhuren op basis van de Leegstandwet dus voor een periode van 7 jaar. Wanneer een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd kan de vergunning nog eens 3 keer met één jaar worden verlengt, tot maximaal 10 jaar.

Bruikleen

Bij een bruikleenovereenkomst kan de gebruiker het vastgoed ‘om niet’ in gebruik nemen, er is daarbij geen tegenprestatie vereist. Echter wordt er voor het beheren van het leegstaande vastgoed wel een bruikleenvergoeding door de leegstandbeheerder in rekening gebracht. Deze vergoeding is beperkt conform de richtlijnen van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Meestal wordt er een opzegtermijn van 28 dagen gehanteerd. Voor deze opzegging hoeft geen specifieke reden te worden opgegeven door eigenaar of leegstandbeheerder.

Tijdelijke verhuur of bruikleen?

Er kan geconcludeerd worden dat beide contractvormen flexibel inzetbaar zijn, maar er zijn ook verschillen. Met de inzet van een Tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet zullen de inkomsten voor de eigenaar hoger zijn, omdat er huur gevraagd mag worden. Echter is deze vorm alleen inzetbaar voor bewoning en niet voor ander type gebruik (bedrijvigheid). Een bruikleenovereenkomst is voor ieder type tijdelijk gebruik in te zetten en biedt door de korte opzegtermijn meer flexibiliteit voor een eigenaar dan een tijdelijke verhuurovereenkomst op basis van de Leegstandwet. Een nadeel van een bruikleenovereenkomst is dat de inkomstenstroom beperkt is.

Of nu beter een bruikleenovereenkomst of een tijdelijke verhuurovereenkomst op basis van de Leegstandwet ingezet kan worden, verschilt per project. De volgende overwegingen zijn hierbij te nemen:

 • Het type gebruik: bewoning of bedrijvigheid?
 • Wat is de te verwachten periode van leegstand?
 • Hoe snel wil de eigenaar weer over het vastgoed kunnen beschikken?
 • Wat is belangrijker: het vastgoed beschermen tegen de negatieve gevolgen van leegstand of het rendabel maken van het vastgoed?

Meer weten?

VPS helpt u de juiste keuze te maken tussen bruikleen en tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Wij adviseren u graag over welke contractvorm het beste bij uw project past. Daarnaast kunnen wij u volledig ontzorgen in het gehele traject, van de vergunningsaanvraag, het tijdelijk beheren van uw leegstaande vastgoed, tot aan de oplevering van het project.

Bent u benieuwd hoe u uw leegstaande pand een tijdelijke, zinvolle besteming kunt geven? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct om een vrijblijvend adviesgesprek. We staan u graag te woord.

Compare listings

Vergelijken