Volledige ontzorging in het beheer en onderhoud van uw vastgoed

Met onze huismeesterdiensten ontzorgen wij u volledig in het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Zo blijft het pand of terrein veilig, schoon en goed functionerend! Wij bieden zowel periodieke huismeesterdiensten als inhouse huismeesters aan.

Huismeesterdiensten zijn in te zetten voor onderhoud en beheer van bijvoorbeeld woon-gemeenschappen, opvanglocaties, woonwijken of bedrijfsverzamelgebouwen. Door het uitvoeren van essentiële taken en het zorgen voor een veilige en schone leefomgeving, dragen onze huismeesters bij aan het welzijn van de gebruikers. Hierdoor wordt de waarde van het vastgoed behouden en worden uw zorgen volledig uit handen genomen!

✓ Aanspreekpunt

Onze huismeesters zijn het eerste aanspreekpunt op locatie en treden op als gastheer/-vrouw. Zij ontvangen bezoekers (bijvoorbeeld leveranciers en klanten) en wijzen hen de weg. De huismeester treedt tevens op als eerste contactpersoon voor gebruikers en vormt daarmee een schakel tussen de gebruikers en de eigenaar van het gebouw. Zo zijn de gebruikers op de hoogte van belangrijke mededelingen en worden eventuele knelpunten snel besproken en opgelost.

✓ Technisch beheer

Wij beheren de technische installaties van het gebouw, zoals de verwarming, ventilatie en airconditioning, liften en elektrische systemen.

✓ OP-taken

Wij zorgen ervoor dat de brandmeldinstallatie volgens de normen wordt beheerd. Hiervoor inspecteren en testen wij de installatie op de juiste manier om ervoor te zorgen dat deze altijd goed functioneert. Ook identificeren we eventuele storingen en lossen we deze op en houden we alle documentatie met betrekking tot de brandmeldinstallatie up-to-date.

✓ Onderhoud

Met onze huismeesterdiensten verzorgen we het onderhoud van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het oplossen van kleine reparaties en het coördineren van grotere reparaties en renovaties. Daarnaast voert de
huismeester controlerondes uit in het pand om gebreken tijdig te signaleren.

✓ Legionellabeheer

We voeren een risicoanalyse uit van de waterinstallatie om de potentiële groeiplaatsen van legionella te identificeren en vast te stellen welke controlemaatregelen nodig zijn. Daarnaast zorgen we voor een continue monitoring van de waterkwaliteit volgens de geldende wet- en regelgeving en implementeren we passende beheersmaatregelen.

✓ Veiligheid en beveiliging

Wij zorgen voor de beveiliging van het gebouw en de gebruikers. Onze huismeester zorgt dat nooduitgangen en vluchtroutes vrij zijn en dat eventuele kleine opstootjes tussen gebruikers snel opgelost worden. Ook reageert de huismeester snel en effectief op incidenten zoals pogingen tot inbraak, de aanwezigheid van ongeautoriseerde bezoekers of andere noodsituaties. De huismeester heeft hierbij veelvuldig contact met de beveiligingsdienst ter plaatse. VPS kan tevens manbewakingsdiensten leveren voor locaties waar extra beveiliging noodzakelijk is. Aanvullend daarop biedt VPS verschillende camerabeveiligingsystemen om het terrein extra te beveiligen.

✓ Administratie

We houden de administratie van het gebouw bij, zoals het opnemen van klachten van gebruikers en het rapporteren van technische problemen. Men kan klachten eenvoudig en snel rapporteren via een QR-code middels het ‘S1MONE’ systeem.

Neem contact met mij op

Huismeesterdiensten op maat

Een goede huismeester op locatie zorgt ervoor dat kleine problemen snel worden opgelost, waardoor grotere problemen voorkomen worden. De exacte huismeestertaken en verantwoordelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van het type gebouw, de invulling ervan en uw specifieke beveiligings- en onderhoudsbehoeften. Deze stemmen wij graag met u af zodat wij u een huismeesterdienstenpakket op maat kunnen bieden.

We denken graag met u mee

Vragen over onze dienstverlening? Geef het ons aan, dan nemen we snel contact met u op.

1.500+ gebouwen in beheer

Al meer dan 30 jaar beheren, onderhouden en beveiligen we vastgoed voor overheden, beleggers en woningcorporaties.

18.500+ vastgoedinspecties

Jaarlijks voeren we meer dan 18.500 inspecties van vastgoed uit, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele status.

3.000+ tijdelijke gebruikers

Betrokken bewoners, ondernemers en kunstenaars beschermen met trots het vastgoed van onze opdrachtgevers.

80+ enthousiaste medewerkers

Een professioneel team van specialisten werkt dagelijks aan oplossingen voor leegstandbeheer, onderhoud en antikraak.

Compare listings

Vergelijken