Opdrachtgever
Gasthuiskwartier (Ontwikkelingscombinatie Gasthuiskwartier (Heijmans en AM))

In beheer sinds
juni 2011

In het kort

Het Gasthuiskwartier is een voormalig ziekenhuisterrein met grote cultuurhistorische waarde. Er is een tijdelijke invulling met bewoners, ondernemers, kunstenaars en een horecagelegenheid gerealiseerd om zo de negatieve gevolgen van leegstand (verloedering, kraak, inbraak, vernieling) te voorkomen, de bouwkundige staat van de gebouwen te beschermen, de rente- en beheerkosten af te dekken en een positieve, leefbare tijdelijke situatie te creëren in opmaat naar de herontwikkeling.

Bezoek hier de website van het Gasthuiskwartier.

Achtergrond

Het Gasthuiskwartier in het centrum van ​’s‑Hertogenbosch heeft tot het voorjaar van 2011 dienst gedaan als locatie voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het terrein van ruim vijf hectare groot zal uiteindelijk een nieuwe bestemming krijgen. Tot die tijd heeft de eigenaar het ontwikkelgebied — met ingang van juni 2011 — tijdelijk in beheer gegeven aan VPS, om de periode tussen het vrijkomen van het terrein en de daadwerkelijk sloop‑, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden te overbruggen.

Situatieschets

Het Gasthuiskwartier wordt gezien als het grootste binnenstedelijke leegstandbeheer project van Nederland en ligt midden in het centrum van ​’s‑Hertogenbosch. VPS heeft de opdracht gekregen om het terrein in de tussenfase een tijdelijke invulling te geven die zorgt voor leefbaarheid en levendigheid in de omgeving en een goede aansluiting op het centrumgebied. De concrete wensen van de eigenaar:

  • Het creëren van een representatieve en levendige invulling
  • Afdekken van de kosten & risico’s
  • Het maken van een verbinding met het centrumgebied
  • In stand houden van de monumentale staat van de gebouwen op het terrein

Het gebied is gelegen nabij winkels en de Zuid-Willemsvaart, waardoor er dagelijks veel publiek voorbij komt. Daarnaast is het voormalige ziekenhuis al jaren een vertrouwd begrip voor de inwoners van de stad. Een volwaardig afscheid van de oude functie van het gebied en het realiseren van een nieuwe situatie met positieve bijklank waren daarom tevens belangrijke aspecten.

Onze oplossing

De pijlers van de nieuwe bestemming van het Gasthuiskwartier zijn gericht op een mix van wonen, winkelen en cultuur. De tijdelijke invulling van de panden is in lijn gebracht met deze nieuwe bestemming. Het levendig maken van het terrein door het plaatsen van bewoners en creatieve ondernemers heeft ervoor gezorgd dat het terrein weer volop is gaan bloeien. Tevens is er door het aantrekken van bepaalde typen ondernemers een basis gelegd voor een succesvolle afzetmarkt voor toekomstige huurders.

Wonen

De voormalige verpleegstersflat op het terrein, de Zusterflat, wordt bewoond door bijna 100 zorgvuldig geselecteerde bewoners. De aanwezigheid van deze mensen heeft een belangrijk preventieve werking. Zij houden de omgeving in de gaten en voorkomen zo de negatieve gevolgen van leegstand. De laatste tien jaar hebben deze bewoners hier op basis van de leegstandwet gewoond, hetgeen (beperkte) huurinkomsten genereerde voor de eigenaren. Helaas is de termijn van de vergunning voor tijdelijke verhuur o.b.v. de leegstandwet verstreken. Het gebouw wordt hedendaags nog wel bewoond , weliswaar op basis van bruikleen. Dit ter bescherming van het leegstaande vastgoed en in afwachting van verdere herontwikkelingen.

Werken

Een oppervlakte van 30.000 m² is tijdelijk in gebruik genomen door zo’n 150 (veelal startende) ondernemers en kunstenaars. De diversiteit van verschillende beroepsgroepen maakt van het voormalig ziekenhuisgebied een creatieve en dynamische broedplaats, wat een positieve weerslag heeft op de populariteit van het terrein als vestigingslocatie voor toekomstige bewoners, bedrijven of winkeliers. VPS is er trots op om te zien hoe sommige ondernemingen uitgroeien tot succesvolle organisaties, die zich verbonden voelen met het terrein en uitgroeien tot interessante huurders voor de toekomst.

Cultuur

Het Mariapaviljoen is het kloppende hart van het Gasthuiskwartier. In het verleden was het pand bestemd voor de opvang van patiënten met besmettelijke ziekten. Tegenwoordig is het een ontzettend fijne plek voor een hapje, een drankje, een feestje, een bruiloft, een presentatie of vergadering. Er hangt een hele serene sfeer die recht doet aan het karakter van het terrein.

Beveiliging

Door de ligging van het terrein in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch  is het nodig om het terrein extra te beschermen tegen vandalisme en inbraak. Panden die niet in gebruik zijn worden afgedekt met stevig luchtdoorlatend staal en tijdens de avonduren zorgt de geavanceerde beveiligingstoren ​VPS SmartTower ervoor dat het terrein wordt bewaakt.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende offerte of advies op maat.

1.500 gebouwen in beheer

Al meer dan 30 jaar beheren, onderhouden en beveiligen wij leegstaand vastgoed voor overheid, gemeentes, institutionele beleggers en woningcorporaties.

18.500 vastgoedinspecties

Per jaar voeren wij meer dan 18.500 vastgoedinspecties uit.

3.000 tijdelijke gebruikers

Deze betrokken ondernemers, kunstenaars en bewoners beschermen het vastgoed van onze opdrachtgevers.

60 enthousiaste medewerkers

Ons professionele team staat graag voor u klaar.

Compare listings

Vergelijken