VPS | Beveiliging, leegstandbeheer en onderhoud

VPS Ned­er­land lev­ert maatwerk op het gebied van leeg­stand­be­heer en –beveilig­ing. Wij beveili­gen, beheren en onder­houden alle types leegstaand vast­goed, bouwter­reinen en ontwikkel­locaties. Daar­bij zijn wij inno­vatief, deskundig en gericht op de wensen van onze klanten.

Wij bieden een com­pleet dien­stver­len­ingspakket aan: van leeg­stand­be­heer door het plaat­sen van rep­re­sen­tatieve bewon­ers of bedri­jven (anti-kraak) tot een reeks aan gea­vanceerde, draad­loze beveilig­ing­so­plossin­gen. Tevens lev­eren wij onder­houds­di­en­sten gere­la­teerd aan leegstand.

VPS Ned­er­land is onderdeel van VPS Group: Europees mark­tlei­der op het gebied van leeg­stand­be­heer, onder­houd en beveilig­ing. VPS Group heeft haar hoofd­kan­toor in het Verenigd Koninkrijk, beheert meer dan 30.000 objecten en heeft ruim 1.800 medew­erk­ers in dienst.

Onze dien­sten

VPS zorgt ervoor dat uw leegstaande vast­goed pro­fes­sioneel beheerd wordt. Dit doen wij door de inzet van de vol­gende diensten:

Leegstandbeheer
Uw leegstaande pand brengt risico’s met zich mee, zoals waardevermindering en een daling in representativiteit. Met leegstandbeheer zorgt VPS voor waardebehoud van uw pand en het in stand houden van het positieve imago van het gebied waarin uw pand staat.
Leegstandbeheer
Antikraak
Een onderdeel van leegstandbeheer is antikraak. VPS vindt voor u representatieve bewoners en bedrijven die door middel van een flexibel contract uw pand betrekken. Voor hen een goedkope manier van wonen of werken, voor u een ideale manier om de negatieve gevolgen van leegstand tegen te gaan.
Antikraak
Beveiliging
Uw leegstaande pand of terrein is een gemakkelijk doelwit voor vandalen, dieven en krakers. Met een risicoanalyse inventariseren wij welke maatregelen voor uw vastgoed noodzakelijk zijn om dit zo optimaal mogelijk te beveiligen. VPS beveiligt zowel objecten als bouwplaatsen en bouwterreinen.
Beveiliging
Onderhoud
U wilt uw leegstaande vastgoed weer verhuren of verkopen? Het onderhoudsteam van VPS Nederland zorgt voor schoonmaak, glas- en slotenreparatie, het verwijderen van graffiti, groenonderhoud en loodgieterswerk. Ook kunnen wij het gehele pand voor u ontruimen, zodat u dit leeg kunt opleveren.
Onderhoud