VPS Makes a difference

Met VPS Makes a difference’ geeft VPS invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We vinden het belangrijk om met ons bedrijf een steentje bij te dragen aan de maatschappij en VPS Makes a difference’ is de vlag waaronder we verschillende maatschappelijk betrokken activiteiten laten plaatsvinden. Dit kan lokaal of landelijk en het kunnen zowel individuele- als groepsactiviteiten zijn. In de basis bestaat VPS Makes a difference’ uit de onderstaande twee pijlers: 

1. Iedere VPS medewerker krijgt één werkdag per kalenderjaar de gelegenheid om (individueel of in teamverband) onder werktijd vrijwilligerswerk uit te voeren.

2. We organiseren eenmaal per jaar een landelijke VPS Makes a difference day’ voor alle VPS collega’s waarbij we ons gezamenlijk inzetten voor een goed doel.

VPS Makes a difference

Het VPS Makes a difference’ concept is gelanceerd op 1 april 2018. Het team Beveiliging & Onderhoud binnen VPS is aan de slag gegaan met de eerste VPS Makes a difference’ activiteit. Op donderdag 4 april 2019 hebben zij zich ingezet voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, waarbij zij een diner hebben bereid voor de gezinnen die verblijven in dit huis.

In het Ronald McDonald Huis Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Erasmus ziekenhuis. Het Ronald McDonald Huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsoren en vrijwilligers.