Sociaal beheer: woningcorporatie leegstand

Sociaal beheer voor woningcorporaties gaat om meer dan leegstand alleen. Natuurlijk helpen we corporaties om de leegstand van vastgoed te beheren. We voorkomen de risico’s van die leegstand, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u niet te maken krijgt met kraak, inbraak, diefstal en verloedering.

Daarnaast dragen we bij aan de sociale cohesie in de wijk. We creëren een omgeving waarin het fijn en veilig wonen is, bijvoorbeeld dankzij de representatieve bewoners die we daarvoor selecteren. We beschikken over een breed bestand met bewoners, die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. Zij betrekken de woningen op basis van bruikleen of tijdelijke verhuur, en tot het moment dat u aan de slag gaat met de herstructurering, wijkvernieuwing of andere plannen die er liggen.

Sociaal beheer behoudt de leefbaarheid van de wijk en biedt zelfs ruimte aan nieuwe initiatieven. We brengen bewoners en creatieve ondernemers samen met bijvoorbeeld kunstenaars en anderen die levendigheid brengen. Ondertussen houden we de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten en kunnen we de wijk desgewenst zelfs 24/7 met camera’s bewaken.

Neem contact met mij op

Sociaal beheer voor woningcorporaties

Ervaring met herstructurering en wijkvernieuwing

Worstelt u als woningcorporatie met (tijdelijke) leegstand, bijvoorbeeld vanwege gebiedsontwikkeling, herstructurering of wijkvernieuwing? Hiervoor zijn plannen nodig waar soms veel tijd overheen kan gaan. Er moet een toekomstvisie ontwikkeld worden en voordat de plannen definitief zijn komen er allerlei ingewikkelde stappen bij kijken. We kennen de procedures en begrijpen dat u in de tussentijd zoekt naar een tijdelijke oplossing.

Wij kennen de waarde van vastgoed en begrijpen dat kraak, inbraak, diefstal en verloedering op de loer liggen. Daarom zorgen we tijdens de gebiedsontwikkeling, herstructurering en wijkvernieuwing voor een tijdelijke of creatieve oplossing. Hiermee helpen we de waarde van het vastgoed te behouden. Bovendien kunnen we staat van het vastgoed voor u in de gaten houden.

Lees ook: Een leefbare wijk tijdens gebiedsontwikkeling: 4 praktische tips

Sociaal beheer voor woningcorporaties

Met sociaal beheer voor woningcorporaties doen we meer dan alleen leegstandbeheer. We zijn een vast aanspreekpunt in de buurt en zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Bovendien communiceren we helder, zodat zowel bewoners als andere betrokkenen altijd precies weten waar ze aan toe zijn.

Ondertussen stimuleren we de cohesie in de wijk, bijvoorbeeld met bewonersevenementen en andere activiteiten. Dit verbetert de onderlinge banden en draagt op die manier bij aan het fijn en veilig wonen. 

Veiligheid en creatieve oplossingen

Heeft u als woningcorporatie te maken met leegstand of zoekt u alvast een geschikte oplossing? We voorkomen dat een blok woningen of een hele wijk leeg komt te staan, ook als er nog geen nieuwe bestemming beschikbaar is. Dus zoekt u in de tussentijd naar een geschikte oplossing? Wij weten wie er op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte en er dus graag gebruik van zouden maken.

Zoekt u naar een manier om het gebied opnieuw op de kaart te zetten of alvast klaar te maken voor de nieuwe ontwikkelingen? In de beide gevallen vertellen we u graag meer over de initiatieven die we voor andere corporaties zijn gestart. Dat doen we in woonwijken en op andere specifieke locaties. We helpen u graag inspiratie op te doen met de mogelijke ideeën en kunnen u begeleiden bij zowel de uitwerking en uitvoering als het uiteindelijke beheer van de locatie.

Sociaal beheer: woningcorporatie leegstand

Zoekt u een specialist in sociaal beheer? We helpen woningcorporaties bij leegstand. Daarvoor beschikken we over representatieve bewoners die zoeken naar tijdelijke woonruimte. Daarnaast werken we samen met een groot aantal creatieve ondernemers. Samen zorgen zij voor een levendige sfeer in de wijk en voorkomen ze de risico’s van leegstand.

Door de verschillende business units biedt VPS volledige ontzorging voor haar opdrachtgevers. Ieder project en iedere klant is maatwerk. Leefbaarheid, veiligheid en financieel rendement zijn speerpunten waar VPS haar projecten op inricht.We denken graag met u mee

Neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende offerte of advies op maat.

1.500+ gebouwen in beheer

Al meer dan 30 jaar beheren, onderhouden en beveiligen we vastgoed voor overheden, beleggers en woningcorporaties.

18.500+ vastgoedinspecties

Jaarlijks voeren we meer dan 18.500 inspecties van vastgoed uit, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele status.

3.000+ tijdelijke gebruikers

Betrokken bewoners, ondernemers en kunstenaars beschermen met trots het vastgoed van onze opdrachtgevers.

80+ enthousiaste medewerkers

Een professioneel team van specialisten werkt dagelijks aan oplossingen voor leegstandbeheer, onderhoud en antikraak.

Compare listings

Vergelijken