Leegstandbeheer

Leegstandbeheer: een tijdelijke oplossing voor uw leegstaand vastgoed

In Nederland hebben we te maken met een structureel leegstandprobleem, terwijl talloze bedrijven en mensen op zoek zijn naar betaalbare werk- of woonruimte. Leegstand brengt risico’s met zich mee. Het doet afbreuk aan de representativiteit van het pand en de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien verminderen leegstaande gebouwen snel in waarde. VPS Nederland maakt daar werk van en biedt oplossingen om leegstaand vastgoed een zinvolle invulling te geven op basis van tijdelijk gebruik (antikraak). Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in tijdelijk beheer van leegstaand onroerend goed en ontwikkellocaties. We beheren leegstaande panden – zowel bedrijfsonroerend goed als woningen – door er mensen tijdelijk te laten werken of wonen. De tijdelijke oplossingen voor vastgoed verzorgen we door zorgvuldig geselecteerde ondernemers, kunstenaars of bewoners tijdelijk te laten werken of wonen in de leegstaande ruimte. We maken voor het leegstandbeheer gebruik van een bruikleenconstructie of (tijdelijke) verhuur.

Tijdelijke oplossing voor waardebehoud vastgoed

Voor VPS behelst leegstandbeheer en antikraak meer dan enkel het plaatsen van een tijdelijke gebruiker in een leegstaande ruimte. Tijdelijke oplossingen maken steeds vaker onderdeel uit van gebiedsontwikkeling en goed leegstandbeheer draagt bij aan een positief imago van de locatie en daarmee aan waardebehoud. Het leegstaande pand is in gebruik, de maatschappelijke functie blijft behouden en we creëren levendigheid in het pand en de omgeving.

Onze ambitie:

  • Negatieve gevolgen van leegstand voorkomen (molest, kraak, verloedering)
  • Bijdragen aan een positief imago van de locatie: betere verhuur- of verkoopbaarheid
  • Tijdelijk een bestemming geven aan vastgoed (duurzaam gebruik van de bebouwde omgeving)
  • Behoud van de maatschappelijke functie van het pand
  • Vergroten van de leefbaarheid en levendigheid in de omgeving
Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Business Unit Manager