Bruikleen of tijdelijke huur?

Bruikleen of tijdelijke huur?

Afhankelijk van uw doelstellingen, de te verwachten periode van leegstand en de aard van het vastgoed bekijken we samen met u welke vorm van leegstandbeheer passend is. U kunt daarbij denken aan een bruikleenconstructie of tijdelijke verhuur, of een combinatie hiervan. De wet maakt onderscheid tussen verhuur en bruikleen. Bij beide vormen wordt een pand aan derden in gebruik gegeven. Bij bruikleen gebeurt dat om niet’, bij verhuur wordt gevraagd om een tegenprestatie. De contractvormen voor bruikleen en tijdelijke verhuur die wij hanteren zijn juridisch getoetst en staan ten dienste van uw plannen.

Contractvormen

Leegstandbeheer door middel van bruikleen

Een bruikleenovereenkomst is een flexibele contractvorm, waarbij de gebruiker geen huurder maar bruiklener van de ruimte is. Voor het in bruikleen geven van leegstaand vastgoed (dit kunnen zowel woon- als werkruimtes zijn) zijn geen vergunningen vereist. De overeenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde duur, met een korte wederzijdse opzegtermijn (14 of 28 dagen). Deze contractvorm biedt de maximale flexibiliteit.

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet

De Leegstandwet maakt het mogelijk om bepaalde categorieën woningen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing zijn. Daarvoor is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte zich bevindt. In het geval van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet behoudt u huuropbrengsten, maar bent u beperkt in uw flexibiliteit. Er is sprake van een minimale verhuurperiode van 6 maanden en een opzegtermijn van 3 maanden. Het is tevens mogelijk om in de eerste fase van een traject tijdelijke huurovereenkomsten op basis van de Leegstandwet met bewoners af te sluiten, en in de laatste periode een bruikleenconstructie met nieuwe bewoners aan te gaan. Zo behoudt u zo lang mogelijk huuropbrengsten, terwijl flexibiliteit gewaarborgd is.

Tijdelijke verhuur aan ondernemers en kunstenaars

Als de aard van het vastgoed en de duur van de leegstand zich ervoor lenen is het op sommige locaties mogelijk om een multi-tenant concept te creëren. De ruimtes worden dan op tijdelijke basis verhuurd aan (vaak startende) ondernemers of kunstenaars. Het voordeel van deze contractvorm is dat het huuropbrengsten oplevert. U bent wel beperkter in uw flexibiliteit dan in het geval van een bruikleenconstructie. Fort Isabella in Vught, het Schieblock in Rotterdam, het Groot Ziekengasthuisterrein in s‑Hertogenbosch en FutureDome in Breda (de voormalige Koepelgevangenis) zijn voorbeelden van multi-tenant projecten.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Business Unit Manager