Inspectieservice

Eenmalige of periodieke controle van uw vastgoed

Leegstaand vastgoed en (bouw-)terreinen lopen een hoog risico snel te verloederen. Met onze inspectieservice zorgen wij ervoor dat uw locatie eenmalig of periodiek gecontroleerd wordt. Onze vastgoedinspecteurs kijken de algehele staat van het pand of het (bouw-)terrein na. Onze dienstverlening bestaat daarnaast uit het noteren van meterstanden, het op vorstvrij zetten van radiatoren, het controleren van Cv-installaties en bekijken of er bijvoorbeeld vernielingen hebben plaatsgevonden.

Onze bevindingen noteren wij in ons digitale vastgoedinspectiesysteem. Deze informatie is via ons klantenportaal altijd voor u toegankelijk en inzichtelijk. Werkzaamheden aan of rondom de locatie die naar aanleiding van een inspectieronde uitgevoerd dienen te worden, kunt u door ons of een door u aangewezen partij uit laten voeren. 

Door het laten uitvoeren van inspecties zorgt u ervoor dat de locatie haar waarde behoudt. Door tijdige signalering van schade worden calamiteiten voorkomen. Inspecties en regelmatig onderhoud dragen bij aan de representativiteit van een object of terrein en bevorderen de verkoop- of verhuurbaarheid.

Inspectieservice
Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager