Brancheorganisaties

Federatie Veilig Nederland

VPS is lid van ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland: de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.

VEBON NOVB

Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN)

VPS Nederland medeoprichter van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN). Deze brancheorganisatie heeft als doel het bevorderen van de professionaliteit in de branche en treedt op als representatieve gesprekspartner voor politiek en maatschappij. De managing director van VPS, Jeroen van der Poel, is secretaris van de VLBN

VLBN

Stichting VGME

VPS Nederland is hoofdsponsor van de Stichting VGME. De Stichting VastgoedManagers-Expert (VGME) is een snelgroeiende stichting van professionals die werkzaam zijn in het ontwikkelen, beheren en managen van vastgoed.

VGME