Geertruidentuin in Deventer

Opdrachtgever
Synchroon projectontwikkelaars

In beheer sinds
November 2013

Korte omschrijving
De Geertruidentuin is een voormalig ziekenhuisterrein met monumentale status. Er is een tijdelijke invulling met creatieve ondernemers gerealiseerd om zo de negatieve gevolgen van leegstand (verloedering, kraak, inbraak, vernieling) te voorkomen, de bouwkundige staat van de gebouwen te beschermen, de rente- en beheerkosten af te dekken en een positieve, leefbare tijdelijke situatie te creëren in opmaat naar de herontwikkeling.
Synchroon

Achtergrond

De Geertruidentuin is gelegen in een woonwijk van Deventer en heeft tot 2008 dienst gedaan als ziekenhuis. De wijk die ook wel de ziekenhuisbuurt’ wordt genoemd, wordt gezien als een welvarende wijk binnen Deventer. Het terrein van ruim 6 hectare groot zal uiteindelijk een nieuwe bestemming krijgen, er wordt een gehele nieuwbouwwijk gerealiseerd. Tot die tijd heeft Synchroon het ontwikkelgebied met ingang van november 2013 tijdelijk in beheer gegeven aan VPS, om de periode tussen het vrijkomen van het terrein en de daadwerkelijk sloop‑, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden te overbruggen.

Achtergrond

Situatieschets

Nadat de Geertruidentuin in 2008 haar deuren heeft gesloten, heeft het terrein een periode leeg gestaan. De voormalige eigenaar van het terrein, de gemeente Deventer, werd geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de leegstand. Tevens klaagden buurtbewoners over het aanzicht en de leefbaarheid van de wijk als gevolg van de leegstand. De gemeente Deventer heeft in 2009 het terrein verkocht aan projectontwikkelaar Synchroon. Synchroon zal uiteindelijk het terrein een nieuwe bestemming geven, maar tot die tijd heeft VPS de Geertruidentuin in beheer gekregen. De richtlijnen voor dit beheer is dat VPS het terrein in de tussenfase een tijdelijke invulling geeft die zorgt voor leefbaarheid en levendigheid in de omgeving. De gemeente Deventer heeft een gedeelte van het gebied monumentaal verklaard en het behouden van de monumentale staat van deze gebouwen was daarnaast een vereiste.

Onze oplossing

Het terrein is tijdelijk in gebruik genomen door ondernemers en kunstenaars. Van muziekleraren, een goudsmid en fotografen tot een meubelstoffeerderij en een toneelgezelschap. De diversiteit van de verschillende beroepsgroepen maakt van het voormalige ziekenhuisgebied een creatieve en dynamische broedplaats. Op dit moment zijn er zo’n 50 ondernemers gevestigd op het terrein. Het invullen met ondernemers is nog in volle gang, steeds meer vleugels worden gebruiksklaar gemaakt.

Het onderhoud van het terrein en de omgeving wordt verzorgd door een huismeester. Tevens is er een samenwerking aangegaan met een buurtbeheerder. Samen zorgen zij ervoor dat het gebouw, het omliggende groen en de binnentuin netjes worden bijgehouden.

Meer informatie: geertru​iden​tu​in​.nl