Leegstandbeheer voor bejaardentehuis: bij wachten op herbestemming

Het leegstandbeheer vab een bejaardentehuis is bij ons in goede handen. Wij beheren leegstaande verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen. Dus wacht u op de herbestemming van een pand of is momenteel nog niet duidelijk wat ermee gaat gebeuren? Zorg voor een tijdelijke invulling. Leegstand brengt risico’s met zich mee, zoals kraak, inbraak, diefstal en verloedering.

De leegstand van zorgvastgoed neemt toe. Het heeft te maken met ouderen die langer thuiswonen, met fusies van instellingen en met andere logistieke en facilitaire uitdagingen die zich kunnen voordoen. Wat de reden ook is, we merken dat bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen soms langere tijd leegstaan.

De verpleeghuiszorg loopt bij leegstand allerlei risico’s. Dat wil zeggen, de kwaliteit en duurzaamheid van het pand loopt snel achteruit. Bovendien kan dit invloed hebben op de leefbaarheid van de omgeving, iets dat belangrijk is bij de herbestemming van verzorgingshuizen.

Voor zorginstellingen, particulieren en gemeenten

Een bejaardenhuis of verzorgingstehuis is vaak eigendom van een zorginstelling, van een particuliere of institutionele belegger of van de gemeente. In alle gevallen hebben we ervaring met het leegstandbeheer en met onderlinge afspraken over de (tijdelijke) invulling. Wij begrijpen uw positie en de wensen tot herbestemming of de invulling tijdens leegstand.

Bovendien hebben we ervaring met de beveiliging van zowel het pand als de directe omgeving daarvan. We houden de situatie in de gaten, bijvoorbeeld om de leefbaarheid direct te verbeteren. Op die manier bieden we oplossingen bij leegstand van een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis.

Tijdelijke creatieve invulling

Bovendien denken we graag met u mee over de tijdelijke invulling die het pand kan krijgen. Misschien is het een geschikte locatie om tijdelijk bewoners te huisvesten. Zij weten dat ze er tijdelijk kunnen verblijven. Ondertussen genereren ze inkomsten om het pand te blijven onderhouden, zodat de kwaliteit en duurzaamheid niet teruglopen.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om het verzorgingstehuis of bejaardenhuis in te richten als plek voor creatieve kunstenaars en ondernemers. Zij hebben er een fijne plek om te werken en/of klanten te ontvangen. Ook zij betalen daarvoor huur, zodat ze inkomsten genereren om het pand te blijven onderhouden.

Leegstandbeheer voor bejaardentehuis

Zoekt u naar een oplossing voor leegstandbeheer voor een bejaardentehuis? We hebben ruime ervaring met leegstandbeheer van zorgvastgoed en bieden mogelijkheden voor zowel creatieve invullingen als voor de concrete beveiliging van het pand en de omgeving.

Neem gerust contact met ons op via 088 018 38 00, communicatie@vps-nl.com of vul een contactformulier in.

Compare listings

Vergelijken