Bewonersparticipatie: 4 tips voor betrokken bewoners

  • 12 maanden geleden
  • Blogs

Als betrokken leegstandbeheerder streven we ernaar om gemeenschappen tot leven te brengen en bewoners te betrekken bij het vormgeven van hun eigen woonomgeving. Bij VPS geloven we sterk in het belang van bewonersparticipatie en de positieve impact die het kan hebben op het welzijn van bewoners en de leefbaarheid van een buurt. We stimuleren bewonersparticipatie op verschillende manieren. Zo organiseren we samen met de woningcorporatie bewonersavonden en inloopspreekuren, waar bewoners hun ideeën en zorgen kunnen delen. Ook faciliteren we verbindende buurtactiviteiten zoals barbecues, picknicks, containeracties, tuinierdagen en kerstborrels. Bovendien moedigen we onze tijdelijke bewoners aan om zich actief in te zetten voor de wijk.

In deze blog delen we graag vier waardevolle tips voor betrokken bewoners, gebaseerd op onze ervaringen.

Tip 1: Wees transparant en communiceer met bewoners

Communiceer duidelijk met bewoners. Zeker gedurende een periode van leegstandbeheer en gebiedsontwikkeling, hebben bewoners behoefte om te weten waar zij aan toe zijn. Beperk je niet tot het sturen van brieven en e-mails, maar organiseer bijvoorbeeld ook bewonersavonden en inloopspreekuren.

Tip 2: Organiseer informele bewonersparticipatie evenementen

Organiseer evenementen die verbindend werken en het gemeenschapsgevoel versterken, zoals buurtbarbecues of een kerstborrel en betrek bewoners bij de organisatie hiervan. Maak gebruik van de landelijke burendag om een picknick in de wijk te faciliteren.

Tip 3: Een schone wijk is een leefbare wijk

Een schone en opgeruimde wijk vergroot de leefbaarheid. Zorg dus regelmatig voor opruimacties of containerdagen, waarbij bewoners op een laagdrempelige manier hun (grof) afval kwijt kunnen. Stimuleer ook dat bewoners hun voortuin netjes verzorgen, door op actiematige basis tuintjesacties te organiseren, waarbij je eventueel in samenwerking met het lokale tuincentrum faciliteert in tuingereedschap en kleine plantjes.

Tip 4: Stimuleer actieve betrokkenheid binnen de wijk.

Het is belangrijk om bewoners te stimuleren actief bij te dragen aan de verbetering en ontwikkeling van hun eigen wijk. Faciliteer burenhulp en -ondersteuning waarbij mensen bijvoorbeeld boodschappen doen voor hun kwetsbare of oudere buurtgenoot.

Meer weten?

Door bewoners aan te moedigen om actief bij te dragen aan de wijk, ontstaat er een positieve en actieve gemeenschap. Het vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid, versterkt de onderlinge banden en draagt bij aan een levendige en leefbare wijk. VPS kan u helpen met een passende aanpak voor het realiseren van betrokken bewoners. Wil u meer weten? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct om een vrijblijvend adviesgesprek. We staan u graag te woord!

Compare listings

Vergelijken