Verbetering van leefbaarheid in de wijk: een kwestie van samenwerken

  • 12 maanden geleden
  • Blogs

De leefbaarheid op peil

Leegstaande panden kunnen een blok aan het been zijn voor woningcorporaties en gemeentes. Ze kunnen leiden tot verloedering van de buurt, veiligheidsrisico’s met zich meebrengen en zelfs worden gebruikt voor illegale activiteiten. Leegstandbeheer helpt deze problemen te voorkomen en de leefbaarheid in de wijk op peil te houden.

Maatwerkoplossingen

VPS biedt maatwerkoplossingen voor beheer, beveiliging en onderhoud van leegstaand vastgoed waarmee de negatieve gevolgen van leegstand, zoals vandalisme, kraak en verpaupering voorkomen worden. Een belangrijk nut van leegstandbeheer is dat het gebouw tijdelijk in gebruik genomen wordt door bewoners of ondernemers die voor levendigheid in de wijk zorgen, wat de leefbaarheid vergroot. De leegstaande woning wordt zo zinvol ingezet en vormt een ideale tijdelijke woonplek voor bijvoorbeeld studenten of starters. Hierdoor wordt de leefbaarheid in de buurt vergoot en wordt nuttig gebruik gemaakt van de bebouwde omgeving. Lees ook: Sociaal beheer voor woningcorporaties.

Naast leegstandbeheer verzorgt totaaloplossingen voor vastgoedonderhoud waarmee wij onze opdrachtgevers ontzorgen. Door structurele gebouwinspecties uit te voeren en periodiek onderhoud te doen, blijven het pand en de wijk netjes en representatief.

Bewonersparticipatie

VPS staat voor sociale en maatschappelijk verantwoorde bescherming van leegstaand vastgoed. Om de leefbaarheid in de wijk en de sociale cohesie te bevorderen organiseren we diverse bewonersparticipatie-initiatieven.

‘Help je buurt een handje’

‘Help je buurt een handje’ is een initiatief van VPS waarbij onze tijdelijke bewoners tegen een kleine vergoeding gebruik maken van een woning en tegelijkertijd iets terug doen voor de wijk. Dit doen wij in overeenstemming met lokale (vrijwilligers-)organisaties en buurtcommissie.

Sociale activiteiten in de buurt

Tijdens de beheerperiode organiseert VPS diverse bewonersactiviteiten in het kader van saamhorigheid en betrokkenheid. Zo hebben we buurtbarbecues, kerstborrels en burendagen georganiseerd. Het creëren van draagvlak hiervoor begint al tijdens het intakegesprek met de tijdelijke bewoners en de briefing naar de buurtbewoners bij aanvang van de periode van leegstandbeheer.

Opruimacties en containerdagen

Een opgeruimde wijk is enorm belangrijk voor het gevoel van veiligheid van bewoners en de leefnaarheid in de buurt. Naast dat het belangrijk is dat de woningen en tuinen er representatief uitzien is ook een schoon straatbeeld hierbij van groot belag. Om dit te realiseren organiseren wij regelmatig opruimacties en containerdagen in de wijken die wij beheren.

Aan de slag met leegstandbeheer en leefbaarheid

Bent u benieuwd hoe VPS u in het herstructureringstraject kan ontzorgen? Neemt u dan gerust contact met ons op of vraag direct om een vrijblijvend adviesgesprek. We staan u graag te woord.

Compare listings

Vergelijken