Leegstandbeheer voor school: nodig bewoners en ondernemers uit

Hoe regelt u goed leegstandbeheer voor een school? Het liefst zou u er leerlingen ontvangen en een docent voor de klas zetten. Soms lukt dat tijdelijk niet, bijvoorbeeld als scholen samengaan of als een pand verouderd is en (op dit moment) niet meer voldoet aan de richtlijnen.

In die gevallen is het verstandig om met leegstandbeheer te voorkomen dat de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het pand en de omgeving achteruit hollen. Bovendien neemt bij leegstand het risico op kraak, inbraak, diefstal en verloedering toe.

Bij leegstand van school- of onderwijsgebouwen zorgen wij tot aan de herbestemming voor een tijdelijke invulling. Bovendien kunnen we de beveiliging van een leegstaande school organiseren. Op die manier beheren we een schoolgebouw tijdens leegstand, zoals we dat ook doen voor ander overheidsvastgoed.

Ervaren met leegstaande scholen

We hebben veel ervaring met leegstandbeheer voor scholen. Momenteel beheren we bijvoorbeeld tientallen scholen, vaak in opdracht van de respectievelijke gemeente. De gemeente is eigenaar van de scholen, en vraagt ons om een creatieve oplossing.

Een leegstaande school biedt allerlei mogelijkheden, dankzij de grote hoeveelheid ruimte die er beschikbaar is. In een aantal gevallen plaatsen we tijdelijke bewoners. Zij zijn op zoek naar tijdelijke woonruimte en stellen weinig eisen aan de precieze samenstelling en inrichting van het pand. Andersom gaan ze netjes om met de ruimte die er beschikbaar is, en weten ze dat hun verblijf tijdelijk is.

Daarnaast bieden we in de school- en onderwijsgebouwen die leegstaan plaats aan kunstenaars en/of ondernemers. Het is voor hen een locatie om vanuit te werken en bijvoorbeeld om klanten te ontvangen. Op die manier blijft de leefbaarheid van de omgeving behouden, terwijl we bovendien voldoende inkomsten genereren om het pand te blijven onderhouden.

Tijdelijke invulling: wij behouden de leefbaarheid

Is er sprake van een leegstaande school of wacht u op de herbestemming van een schoolgebouw? In die gevallen is het belangrijk om het pand niet te lang leeg te laten staan. De genoemde risico’s op kraak, inbraak, diefstal en verloedering nemen dan snel toe. Bovendien loopt de leefbaarheid terug, en raken de kwaliteit en duurzaamheid van het pand in het geding.

In plaats daarvan zoeken we samen met u naar een tijdelijke invulling. Dus wilt u als gemeente ondernemers en kunstenaars de kans en de ruimte bieden? Of zoekt u naar een oplossing met tijdelijke bewoners? Daar hebben we in de beide gevallen veel ervaring mee.

Leegstandbeheer voor een school

Met ons leegstandbeheer voor een school voorkomen we dat een school- of onderwijsgebouw onnodig lang leegstaat. In plaats daarvan vinden we een tijdelijke en creatieve invulling. Tot aan de herbestemming van de school kunnen we bovendien zorgen voor de beveiliging van het pand en de omgeving.

Neem gerust contact met ons op via 088 018 38 00, communicatie@vps-nl.com of vul een contactformulier in.

Compare listings

Vergelijken