Leegstand van een Rijksmonument: voorkom verloedering en 3 andere risico’s

Nederland telt bijna 62.000 Rijksmonumenten. Een deel daarvan staat helaas leeg, iets dat een aantal risico’s met zich meebrengt. We weten van de gemeenten en andere (regionale) overheden waar we mee werken dat het leegstandbeheer van monumenten soms lastig is. Wat kunt u doen om bijvoorbeeld verloedering te voorkomen?

Leegstand leidt tot een aantal risico’s. Dat gaat soms om de constructieve conditie en kwaliteit, maar veel vaker om bijvoorbeeld algehele verloedering van het pand en de omgeving, kraak en diefstal. U zou kunnen proberen om ongewenste bezoekers met bewaking buiten de deur te houden. Een meer sympathiek alternatief is om er een creatieve invulling voor te vinden. Een dergelijke oplossing heeft bovendien een maatschappelijke meerwaarde.

Leegstand: risico op verloedering

Met name verloedering ligt op de loer als een Rijksmonument leegstaat. Niet zelden zijn het locaties op enige afstand van andere bebouwing en de meer levendige gebieden. Dat creëert mogelijkheden tot rust en een unieke invulling, maar brengt bij leegstand dus een risico met zich mee.

Wij kennen de uitdagingen waar sommige gemeenten en andere overheden mee worstelen. Ze beheren meerdere monumenten, waarvan een deel helaas geen actieve bestemming heeft. Dus komt er een nieuwe bestemming of is zelfs die op dit moment nog niet duidelijk? Voorkom verloedering, door er op een creatieve manier een tijdelijke invulling aan te geven.

Creatieve invulling: tijdelijke bewoners en ondernemers

Vanuit VPS Special Projects werken we aan creatieve invullingen voor bijvoorbeeld Rijksmonumenten. We brengen het gebouw en het gebied daaromheen zo goed mogelijk in kaart. Aan de hand daarvan stellen we vast wat er mogelijk is. We kunnen daarbij natuurlijk rekening houden met toekomstige bestemmingsplannen, als die er zijn.

Een sprekend voorbeeld van zo’n creatieve invulling is Futuredome in Breda. De locatie die onder andere dienst deed als gevangenis vormt inmiddels de basis voor een dynamische community. Zowel educatie en cultuur als creativiteit spelen er een belangrijke rol. Daarnaast draait het om pijlers als sport en spel, zorg en welzijn en de stad en leefomgeving. Wij ontwikkelden dit concept voor de tijdelijke exploitatie van het terrein dat anders leeg had gestaan.

Leegstand van een Rijksmonument: beheer voor overheden

De leegstand van een Rijksmonument is in de eerste plaats zonde. Tegelijkertijd brengt het allerlei risico’s met zich mee. Dat gaat om verloedering en om bijvoorbeeld kraak, inbraak en diefstal.

Deze risico’s kunnen we minimaliseren door het gebied een nieuwe, tijdelijke invulling te geven. Dat lukt met bijvoorbeeld tijdelijke bewoners die er graag willen wonen en ondernemers die er een werkruimte betrekken. Zij zoeken bijv. kantoorruimte, praktijkruimte of een plek om een atelier of een lunchroom te beginnen. Op die manier kunnen we allerlei invullingen geven aan een locatie, waarmee de belangrijkste leegstandsrisico’s voor het Rijksmonument geminimaliseerd worden en de locatie weer meerwaarde krijgt voor de stad en de leefomgeving.

Wij staan voor u klaar

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem contact op met onze adviseurs.

Compare listings

Vergelijken