Tijdelijke woon- of werkruimte

Wij zijn VPS. Als jij op zoek bent naar tijdelijke werk- of woonruimte willen we je graag leren kennen. Wij beheren leegstaande gebouwen in heel Nederland. Van bedrijfshallen tot kantoorpanden, van woningen tot boerderijen, van gevangenissen tot ziekenhuizen, van kerken tot kastelen.

Wij bieden flexibele ondernemers, kunstenaars en bewoners zoals jij de mogelijkheid deze ruimtes tijdelijk te gebruiken tegen minimale kosten. Door leegstaande panden op deze manier te gebruiken, zorgen we ervoor dat de ruimte en de omgeving representatief en leefbaar blijven, voorkomen we de negatieve gevolgen van leegstand en bieden we jou een unieke en betaalbare ruimte. 

Om gebruik te maken van ruimte via VPS is het van essentieel belang dat je flexibel bent. Je beseft dat je op het pand van iemand anders past en gaat zorgvuldig met deze ruimte om. Je bent je ervan bewust dat je de werk- of woonruimte tijdelijk gebruikt en dat we vooraf meestal niet kunnen aangeven hoe lang een pand beschikbaar is.

Past dit bij jou én ben je 18 jaar of ouder? Meld je dan aan op onze website. Op het moment dat we een geschikte ruimte voor je hebben, of op korte termijn verwachten te hebben, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Als je een ruimte accepteert, tekenen we een bruikleenovereenkomst met een wederzijdse opzegtermijn van vier weken of een tijdelijke huurovereenkomst. In de meeste gevallen kun je de ruimte daarna direct betrekken.

Zoek een ruimte en meld je aan

Terug