Keurmerken

Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)

VPS Nederland is opgenomen in het register van de stichting Keurmerk Leegstandbeheer. Dit register bestaat uit organisaties die zich aantoonbaar houden aan de kwaliteitsnormen en gedragscode zoals die door de stichting zijn vastgelegd.

KLB

ISO 9001:2015

VPS is door Bureau Veritas ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO certificeringen zijn ontwikkeld door de International Organization of Standardization. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van nationale organisaties in 164 landen en toetst de norm van verschillende organisatorische onderdelen.

Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. De ISO kwaliteitsnormen helpen ons als organisatie om processen goed te beheren en onze prestaties continu te evalueren en te optimaliseren.

ISO 9001

Kiwa

VPS is Kiwa gecertificeerd. Kiwa is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf dat zich bezighoudt met het verbeteren van processen, producten, medewerkers en organisaties. Een Kiwa certificaat is een kwaliteitsverklaring voor onder andere beveiligingsproducten en –processen.

Kiwa