Onze projecten

Onze projecten
Onze projecten
Onze projecten

Van leegstaande kan­toorge­bouwen tot gevan­genis­sen, van voor­ma­lige school­ge­bouwen tot mil­i­taire kaz­ernes en van woon­wijken tot bouwter­reinen. VPS biedt flex­i­bele, effec­tieve en rep­re­sen­tatieve oplossin­gen op het gebied van antikraak, leeg­stand­be­heer en beveilig­ing, die recht doen aan het pand of het ter­rein. U vin­dt hier een greep uit onze projecten.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager