Leegstandbeheer

Leegstandbeheer: een tijdelijke oplossing voor uw leegstaand vastgoed

In Nederland hebben we te maken met een structureel leegstandprobleem, terwijl talloze bedrijven en mensen op zoek zijn naar betaalbare werk- of woonruimte. Leegstand brengt risico’s met zich mee. Het doet afbreuk aan de representativiteit van het pand en de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien verminderen leegstaande gebouwen snel in waarde. VPS Nederland maakt daar werk van en biedt oplossingen om leegstaand vastgoed een zinvolle invulling te geven op basis van tijdelijk gebruik (anti-kraak). Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in flexibel beheer van leegstaand onroerend goed en ontwikkellocaties. We beheren leegstaande panden – zowel bedrijfsmatig onroerend goed als woningen – door er mensen tijdelijk te laten werken of wonen. De tijdelijke oplossingen voor vastgoed verzorgen we door zorgvuldig geselecteerde ondernemers, kunstenaars of bewoners tijdelijk gebruik te laten maken van de leegstaande ruimte. We maken voor het leegstandsbeheer gebruik van een bruikleenconstructie of (tijdelijke) verhuur.

Tijdelijke oplossing voor waardebehoud onroerend goed

Voor VPS behelst leegstandbeheer en anti-kraak meer dan enkel het plaatsen van een tijdelijke gebruiker in een leegstaande ruimte. Tijdelijke oplossingen maken steeds vaker onderdeel uit van gebiedsontwikkeling en goed leegstandbeheer draagt bij aan een positief imago van de locatie en daarmee aan het waardebehoud. Het leegstaande pand blijft in gebruik, de maatschappelijke functie blijft behouden en we creëren levendigheid in de omgeving.

Onze ambitie:

  • Negatieve gevolgen van leegstand voorkomen (molest, kraak, verloedering)
  • Bijdragen aan een positief imago van de locatie: betere verhuur- of verkoopbaarheid
  • Tijdelijk een bestemming geven aan vastgoed (duurzaam gebruik van de bebouwde omgeving)
  • Behoud van de maatschappelijke functie van de (bebouwde) omgeving
  • Vergroten van de leefbaarheid en levendigheid in de omgeving

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende offerte of advies op maat.

Luca Corazza

Luca Corazza

Debbie Baak

Debbie Baak

Floris Komor

Floris Komor

Terug