Ontruimen & schoonmaak

Uw leegstaand vast­goed schoon & representatief

Wilt u uw leegstaande pand rep­re­sen­tatief mak­en voor een bezichtig­ing door poten­tile huur­ders of kop­ers? Of wilt u de sporen van van­dal­isme of kraak lat­en ver­wi­jderen? Wij zijn u graag van dienst bij het ontru­imen en schoon­mak­en van uw vastgoed.

Na lang­durige leeg­stand of bijvoor­beeld indring­ing door van­dalen of krak­ers, mak­en wij uw eigen­dom weer grondig schoon en gebruik­sklaar. Onze ser­vice bestaat onder andere uit het ver­wi­jderen van inbouwele­menten, afvo­er van vuil­nis, reparaties, het aftap­pen van Cv-instal­laties, het afs­luiten van water­lei­din­gen en het leeg­pom­pen van ruimtes. We voeren ook gespe­cialiseerde werkza­amhe­den voor u uit, zoals ver­wi­jderen van injec­tien­aalden of ongedierte- en schim­melbe­stri­jd­ing. Ons werk ken­merkt zich door een snelle en grondi­ge ser­vice: wij zor­gen ervoor dat uw leegstaand vast­goed in korte tijd weer schoon en rep­re­sen­tatief is.

Ontruimen & schoonmaak

Onze dien­sten

 • Algemene vuil­nis- en puin­ver­wi­jder­ing, zow­el intern als extern
 • Ver­wi­jder­ing (en opslag) van inbouwele­menten zoals cv-ketels, gaskachels en radiatoren
 • Ontru­imen van wonin­gen, tuinen, schuren en algemene ruimtes
 • Het ont­man­te­len en ver­wi­jderen van keukens, toi­let­ten en badkamers
 • Afs­luiten van nutsvoorzieningen
 • Algemene schoon­maak, glas­be­wass­ing, ver­wi­jderen graf­fi­ti, tapijtreiniging
 • Algemene reparaties
 • Schim­melver­wi­jder­ing en schimmelpreventie
 • Opruimen van brand­bare materialen
 • Ver­wi­jder­ing en veilige afvo­er van wit- en bruin­goed, chemisch afval, ban­den en voertuigen
 • Ver­wi­jder­ing en veilige afvo­er van injectienaalden

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager