Groenonderhoud

Voor rep­re­sen­tatieve buitenruimtes

Als uw vast­goed leeg staat, al is het maar voor even, kunt u te mak­en kri­j­gen met ver­loed­er­ing van de buiten­ruimtes. Ook voor­tu­inen in her­struc­tureringswijken kun­nen vaak een onder­houds­beurt gebruiken.

Met onze groenon­der­houdsmedew­erk­ers en spe­ciale appa­ratu­ur realis­eren wij weer een aan­ge­name en rep­re­sen­tatieve leefomgev­ing. We kun­nen uw groen­voorzienin­gen een­ma­lig of peri­odiek aan­pakken. Snoeien, maaien, onkruid ver­wi­jderen, prul­len­bakken leg­en of rom­mel opruimen: wij zijn u graag van dienst.

Groenonderhoud

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager