Onderhoud

Onder­houd voor leegstaand vastgoed

Als uw pand leegstaat, al is het maar voor even, kunt u te mak­en kri­j­gen met dief­stal, brand­sticht­ing, inbraak, kraak, lekk­ages en alge­hele ver­loed­er­ing. Heeft u leegstaand vast­goed en wilt u dit weer ver­hu­ur- of verkoop­klaar mak­en? Of wilt u sporen van ver­loed­er­ing, kraak, inbraak of van­dal­isme ver­wi­jderen? VPS Ned­er­land biedt onder­houd­so­plossin­gen voor elke fase van leeg­stand. Om u hierin volledig te ont­zor­gen, biedt onze onder­houdsser­vice diverse dien­sten aan op het gebied van groenon­der­houd en tech­nisch onderhoud.

Ons onder­houd­steam ver­zorgt voor u:

  • Groenon­der­houd
  • Lood­gi­eter­swerk
  • Glas­reparatie
  • Sloten­reparatie
  • Ontru­imen en schoonmaak

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager