VPS verkrijgt Kiwa certificaat

De afgelopen maanden is ons team Terreinbeveiliging druk bezig geweest met voorbereidingen voor het verkrijgen van een Kiwa certificaat. Kiwa is een internationaal opererend kwalitei tszorgbedrijf dat zich bezighoudt met het verbeteren van processen, producten, medewerkers en organisaties. Een Kiwa certificaat is een kwaliteitsverklaring voor onder andere beveiligingsproducten en –processen.

De certificeringsinstantie heeft de laatste maanden gecheckt hoe onze beveiligingssystemen werken. Er is tevens gecontroleerd in hoeverre onze processen op het gebied van (bouw)terreinbeveiliging in orde zijn en er zijn praktijktoetsen uitgevoerd.

We hebben de tests succesvol doorstaan en het Kiwa certificaat vandaag officiëel behaald!

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van (terrein)beveiliging of over onze Kiwa certificering? Neemt u dan contact op met Jan-Willem Tellegen, Business Unit Manager.

Kiwa certificaat vandaag officiëel behaald