VPS Nederland lanceert zomeractie ‘een week kosteloos bouwterreinbeveiliging’

Eigenaren van (bouw-)terreinen die benieuwd zijn wat de JCB Smart Tower® van VPS Nederland voor hun locatie kan betekenen, kunnen gebruik maken van kosteloos 1 week (bouw-)terreinbeveiliging. Als zij niet tevreden zijn, verwijdert VPS de beveiligingstoren na een week weer van de locatie en berekent geen kosten. Meer informatie en de voorwaarden van deze zomeractie zijn te vinden op www​.vps​-nl​.com/​o​n​z​e​-​d​i​e​n​s​t​e​n​/​t​e​r​r​e​i​n​b​e​v​e​i​l​i​g​i​n​g​/​z​o​m​e​r​actie. De actie loopt tot en met vrijdag 2 september 2016.

Zomeractie