Verklaring Vereniging Leegstandbeheerders Nederland betreffende coronacrisis

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang hebben aangegeven dat door de coronacrisis niemand op straat moet belanden. Afgesproken is dat er gedurende de coronacrisis in de reguliere verhuursector geen huisuitzettingen gedaan worden, tenzij er evidente redenen zijn om dit wel te doen, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN), waar VPS Nederland bij aangesloten is, komt met een eigen verklaring hoe leegstandbeheerders omgaan met hun bewoners in deze crisisperiode. 

Tijdens de coronacrisis zullen wij nadrukkelijk een appel doen op eigenaren van onroerend goed om tijdelijke bewoning op basis van bruikleen te blijven faciliteren en waar mogelijk te verlengen of zelfs uit te breiden, met als doel de voorraad van betaalbare bruikleenwoningen te maximaliseren in deze moeilijke tijden. Vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders hebben een gezamenlijke opdracht om leegstand op deze wijze te minimaliseren en extra woonkansen te bieden aan doelgroepen die ineens geconfronteerd worden met onzekerheid en geringe koopkracht. De lage vergoeding, die beduidend beneden het niveau ligt dat gehanteerd wordt in het sociale huurstelsel, kan juist nu voor grote groepen een uitkomst zijn. Slechts in zeer incidentele gevallen kan het voorkomen dat bij wangedrag van de bewoner de leegstandbeheerder zelf het initiatief neemt om de bruikleenovereenkomst op te zeggen, om zo schadebeperkend te handelen in het belang van de eigenaar of medebewoners. Tijdens de coronarisis kunnen wij toezeggen dat wij met inachtneming van de normale normen van redelijkheid en billijkheid zoveel mogelijk zullen trachten om dergelijke opzeggingen te voorkomen.’ (bron: vlbn​.nl)

Lees hier de volledige verklaring van de VLBN.

Het is de eigenaar van het pand – en niet de leegstandbeheerder — die in nagenoeg alle gevallen beslist tot opzegging van het leegstandbeheer of de tijdelijke verhuur. In deze crisissituatie doen de VLBN-leden een beroep op vastgoedeigenaren om de tijdelijke bewoning waar mogelijk te verlengen of zelfs uit te breiden om mensen niet onnodig op straat te hoeven zetten.

Het kan echter voorkomen dat VPS Nederland de komende tijd gebouwen dient op te leveren aan een eigenaar, waardoor overeenkomsten met tijdelijke gebruikers opgezegd worden — bijvoorbeeld omdat de geplande renovatie- of sloopwerkzaamheden van start gaan of omdat het betreffende pand is verkocht of verhuurd. Wij doen ons uiterste best om voor deze tijdelijke gebruikers vervangende woonruimte te zoeken.

Heb je vragen over het statement van de VLBN of wil je weten wat dit betekent voor jouw situatie? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

Verklaring VLBN