Tijdelijke exploitatie koepelgevangenis Breda gegund aan VPS Nederland

FutureDome

VPS Nederland is per 1 december beheerder van de voormalige koepelgevangenis in Breda. Eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft VPS geselecteerd om de locatie te beheren en de circa 12 gebouwen op het terrein tijdelijk te verhuren.

Tot 1 december heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een deel van het complex nog in gebruik. De asielzoekers hebben inmiddels de voormalige vrouwengevangenis verlaten. Het is de bedoeling dat de koepelgevangenis uiteindelijk te koop komt, waarschijnlijk is dat pas over twee jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf is met de gemeente Breda in overleg over de uiteindelijke bestemming. 

FutureDome

Het concept van VPS voor de tijdelijke invulling van het terrein, genaamd FutureDome, bestaat uit een mix van wonen, 

werken en welzijn. FutureDome staat voor een dynamische community die een bijdrage levert aan de toekomst van de stad Breda vanuit de pijlers Educatie, Cultuur & creativiteit, Innovatie & duurzaamheid, Sport & spel, Zorg en Stad & leefomgeving. De gebouwen op het terrein bieden ruimte aan huurders die vanuit hun professie en passie werken aan deze toekomstgerichte thema’s.

Werkruimtes en een bijzondere woonfunctie

Het grootste gedeelte van de panden zal beschikbaar worden gesteld voor tijdelijke verhuur aan ondernemers, zowel startups als gevestigde bedrijven en profit als non-profit organisaties. Daarnaast is VPS voornemens om een aantal gebouwen op het terrein in te zetten voor een bijzondere, tijdelijke woonfunctie. De organisatie is hiertoe momenteel in gesprek met verschillende professionele zorgpartijen die zich richten op de tijdelijke huisvesting, verzorging en begeleiding van kwetsbare mensen die verminderd in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

Tijdelijke oplossingen binnen gebiedsontwikkeling

Jeroen van der Poel, managing director VPS: Wij constateren een toenemende vraag naar tijdelijke oplossingen binnen gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Onze dienstverlening bestaat steeds vaker uit tijdelijk beheer en exploitatie van omvangrijke projecten. We zijn vereerd dat we deze bijzondere opdracht gegund hebben gekregen en verheugd aan de slag te mogen gaan met het beheer en de tijdelijke exploitatie van deze locatie. Wij verwachten dat de combinatie van wonen, werken en welzijn op het terrein zorgt voor een levendige aanvulling op de stad.”

Ondernemen in FutureDome

De pijlers van FutureDome zijn Educatie, Cultuur & creativiteit, Innovatie & duurzaamheid, Sport & spel, Zorg en Stad & leefomgeving. Ondernemers uit (de omgeving van) Breda die gevoel hebben bij een van deze zes thema’s en enthousiast zijn een werkruimte op deze bijzondere locatie te betrekken, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden op www​.future​dome​.nl.