’Leegstandsbeheer is maatwerk’

VELSEN — in de regio Velzen heeft VPS ongeveer honderd leegstaande gebouwen in beheer. In afwachting van sloop en nieuwbouw, renovatie of verkoop zorgt de leegstandsbeheerder dat de veiligheid van het pand, omwonenden en eventueel inwonenden gewaarborgd is.

Minimaal een keer per maand is er iemand van VPS bij het pand aanwezig. Tim Machielse, accountmanager Velsen bij VPS: Het is belangrijk vandalisme of illegale bewoning te voorkomen. Een voorbeeld. Sinds VPS de beveiliging van De Triangel in Velsen-Noord op zich heeft genomen, is daar niets meer gebeurd.’’

Venlokrant

Machielse: Bij elk leegstaand pand maken we op locatie een risicoanalyse. Daarbij wordt gelet op de sociale controle in de wijk, straatverlichting, afdakjes en brandtrappen; waar leiden ze naartoe en kun je via de trap het pand betreden. Voor elk gebouw wordt een plan op maat gemaakt. De ene keer door middel van bruikleen, een andere keer kiezen we een technische oplossing. Daarbij kun je denken aan sensoren en camera’s. Zodra er beweging wordt geregistreerd, gaat de camera aan. Dat beeld gaat rechtstreeks naar onze meldkamer. Bij braak gaan we er direct heen.’’

Lees het volledige artikel