Niet tevreden?

VPS Ned­er­land doet er natu­urlijk alles aan om ver­zoeken die wij kri­j­gen zorgvuldig af te han­de­len, maar het kan zijn dat je niet tevre­den bent over onze dien­stver­len­ing voor het tijdelijk gebruik van woon- of werkruimte. Als dit het geval is, neem dan con­tact met ons op via klacht@​vps-​nl.​com. Wij doen dan ons best om je zo snel mogelijk verder te helpen. Bek­ijk ons klacht­en­beleid waarin we beschri­jven hoe wij omgaan met klacht­en over tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed.