Antikraak wonen of werken

Zoek je woon- of werkruimte en ben je flex­i­bel ingesteld? Dan is antikraak wonen of werken miss­chien iets voor jou. VPS beheert leegstaande gebouwen in heel Ned­er­land en stelt deze tijdelijk beschik­baar aan per­so­n­en die een plek zoeken om te wonen of te werken.

Voor een laag maandbedrag kri­jg jij een betaal­bare woon- of werkruimte in bruik­leen. Zolang je op antikraak basis woont of werkt, vra­gen wij je om een oog­je in het zeil te houden en ervoor te zor­gen dat de ruimte er net­jes uitzi­et. Zo zor­gen we ervoor dat de pan­den hun waarde behouden, niet ver­loed­eren, niet gekraakt wor­den en dat de omgev­ing leef­baar en lev­endig blijft.

Antikraak wonen of werken is goed voor jouw porte­mon­nee en draagt bij aan de leef­baarheid van de omgeving.”

Voorde­len van antikraak wonen en werken

 • Antikraak wonen of werken via VPS is al mogelijk vanaf € 75,-
 • Zow­el woon­ruimtes als kan­toor- en atelierruimtes
 • Tijdelijke overeenkom­sten (bruik­leen of tijdelijke verhuur)
 • Betaal­bare woon- of werkruimtes
 • Vaak unieke locaties

Aan­bod tijdelijke woon- en werkruimte

VPS heeft door heel Ned­er­land leegstaande pan­den in beheer voor antikraak wonen of werken. Je kunt hier­bij denken aan:

 • Bedri­jf­shallen
 • Wonin­gen
 • Gevan­genis­sen
 • Kan­toor­pan­den
 • Kerken
 • Zieken­huizen

We hebben ver­schil­lende soorten tijdelijke woon- en werkruimtes in heel Ned­er­land beschik­baar. Bek­ijk ons volledi­ge aan­bod, wij voe­gen dagelijks nieuwe leegstaande ruimtes toe.

Bescherm leegstaande pan­den: ga antikraak wonen of werken

VPS werkt als leeg­stand­be­heerder voor eigenaren van leegstaand vast­goed. Omdat leeg­stand risico’s met zich mee­brengt, zoals kraak, van­dal­isme en ver­loed­er­ing, stellen wij in deze pan­den op tijdelijke basis woon- en werkruimtes beschik­baar. Wan­neer jij besluit om antikraak te gaan wonen of werken, ben je bruik­len­er of tijdelijke huur­der van het pand. Jouw aan­wezigheid zorgt er — samen met ons peri­odieke onder­houd — voor dat de negatieve gevol­gen van leeg­stand voorkomen worden.

Meer weten over antikraak wonen of werken?

Heb je vra­gen over het wonen of werken in een antikraak ruimte? Stel ze ons gerust, wij staan je graag te woord. Bel 088 018 3800 of mail naar info@​vps-​nl.​com.