Overheid

Leegstandsrisico’s minimaliseren en maatschappelijk financieel rendement optimaliseren

Als vastgoedeigenaar weet u dat een goede invulling van leegstaand vastgoed essentieel is voor de toekomst van uw pand of terrein. U wilt de waarde van uw vastgoed behouden, vandalisme tegengaan, opbrengsten blijven genereren vanuit uw vastgoed, veiligheid en leefbaarheid waarborgen.

Op het gebied van leegstandbeheer van maatschappelijk vastgoed en onroerend goed van overheidsinstanties, constateren wij een groeiende vraag van onze klanten naar:

Overheid
  • Het beschermen van onroerend goed tegen kraak, inbraak, diefstal en vandalisme
  • Het behouden van de bouwkundige staat van de panden
  • Het voorkomen van de negatieve impact van leegstand op de leefomgeving

Wat uw belangrijkste doelstellingen ook zijn, wij maken er werk van.

Leegstandbeheer voor de overheid

Leegstandbeheer van uw onroerend goed draagt bij aan de verhuur- of verkoopbaarheid ervan. Een pand dat schoon en onbeschadigd is of op aantrekkelijke wijze is ingevuld, trekt immers marktpartijen aan. En dit bespaart u weer tijd en geld. Door gebruik te maken van leegstandbeheer of anti-kraak zorgt u er bovendien voor dat de negatieve impact van leegstand op de leefomgeving tot een minimum beperkt wordt. In veel gevallen draagt tijdelijke ingebruikname van het vastgoed zelfs bij aan een zeer positieve invloed op de stad of wijk. Lokale ondernemers of woningzoekenden krijgen de kans zich tegen minimale kosten te vestigen en uw vastgoed is verzekerd van een sociaal-vriendelijk 24-uurs toezicht.

Maatwerk leegstandbeheer

Ons leegstandbeheer is maatwerk. Afhankelijk van uw doelstellingen, het type vastgoed en de omgeving kiezen we voor een oplossing met tijdelijke gebruikers of beveiliging zonder ingebruikname. Wat uw leegstandsvraagstuk ook is, wij zorgen voor de best passende oplossing.

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.