Stalen beveiligingsdeuren

Opti­male vast­goed­beveilig­ing met een groot gebruiksgemak

De stal­en beveilig­ings­deur van VPS is een zware en degelijke deur die, ondanks het gewicht, zeer gemakke­lijk in gebruik is. Het inno­vatieve toe­gangssys­teem zorgt voor een sterke afname van het risi­co op van­dal­isme, kraak en dief­stal. Vast­goed­beveilig­ing met onze stal­en beveilig­ings­deur zorgt voor een efficinte gang van zak­en ron­dom uw leegstaande object.

Om een gemakke­lijke toe­gang voor bevoegde bezoek­ers te waar­bor­gen, lev­ert VPS vei­lighei­d­s­cilin­der­sloten voor deze deur. U bepaalt zelf aan wie u de sleutel(s) uit­geeft. De stal­en beveilig­ings­deur zorgt op deze wijze voor een hoge mate van vei­ligheid en tevens flex­i­biliteit voor bijvoor­beeld ser­vicev­er­zoeken, nood­hulp­di­en­sten of een huismeester.

Stalen beveiligingsdeuren

Ken­merken

  • Groot gebruiks­ge­mak
  • Kwal­i­tatief hoog­waardi­ge vastgoedbeveiliging
  • Stal­en beveilig­ings­deur van degelijke kwaliteit
  • Geforceerd ver­wi­jderen uiter­mate lastig van­wege het gebruik van een pianoscharnier

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager