Beveiligingspanelen

Effec­tieve beveilig­ing van leegstaand vastgoed

Een leegstaand pand is een gemakke­lijk doel­wit voor onbevoegde bezoek­ers, zoals van­dalen, krak­ers of kop­erdieven. Wij plaat­sen beveilig­ingspan­e­len van hoge kwaliteit om uw object op kosten­ef­fi­ciënte wijze te beschermen.

Stal­en beveiligingspanelen

Onze metaalk­leurige gegal­vaniseerde stal­en pan­e­len en bruin­kleurige stal­en pan­e­len beschikken over kleine gaat­jes. Hier­door lat­en de pan­e­len licht door en wordt het pand geven­tileerd, ter­wi­jl ze een hoge beveilig­ingskwaliteit bieden en ongewen­ste bezoek­ers buiten houden.

Beveiligingspanelen

Poly­car­bonaat beveiligingspanelen

Naast stal­en beveilig­ingspan­e­len bieden wij beveilig­ingspan­e­len van transparant poly­car­bonaat (kun­st­stof) aan. Net zo veilig als de stal­en vari­ant, maar uiter­mate geschikt voor de beveilig­ing van objecten waar een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing belan­grijk is. Deze beveilig­ingspan­e­len zijn ideaal voor bijvoor­beeld het dichtzetten van winkels en wonin­gen in her­struc­turerings­ge­bieden. Het beveilig­ingspa­neel heeft de uit­stral­ing van een reg­uliere ruit, waar­door een net aangezicht van de woon­wijk of het winkel­ge­bied gewaar­borgd blijft.

Ken­merken

  • Aan­pas­baar in elk gewenst formaat
  • Te plaat­sen in raam- en deurkoz­i­j­nen, meterkas­ten en ongelijk gevor­mde openingen
  • Uit­gerust met robu­uste beves­tig­ingsmech­a­nis­men, waar­door het door­breken ervan zeer moeil­ijk is
  • De plaats­ing van de beveilig­ingspan­e­len heeft min­i­male impact op het pand
  • De beveilig­ingspan­e­len zijn na ver­wi­jder­ing gemakke­lijk ver­vang­baar door deuren of ramen
Beveiligingspanelen

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager