JCB Smart Tower

Gea­vanceerde videobeveiligingstoren

De JCB Smart Tow­er lev­ert effec­tieve CCTV bewak­ing en -opname in een solide en robu­uste behuiz­ing. De van­dal­is­mebestendi­ge draai- en kan­tel­bare cam­era met infra­rood belicht­ingsmo­gelijkhe­den, beweg­ings­de­tec­toren, een dig­i­tale recorder en een omroep­sys­teem zorgt voor com­plete, effec­tieve en kostenbe­sparende terreinbeveiliging.

Het geïn­te­greerde, mobiele cam­er­abe­wak­ingssys­teem is snel te installeren en ook weer te ver­plaat­sen. De JCB Smart Tow­er werkt op netaansluit­ing en beschikt over een back-up accu in het geval van stroomuit­val. Het sys­teem is aanges­loten op onze meld­kamer met een 24÷7÷365 reac­tiev­er­mo­gen. Opgenomen beelden wor­den direct gev­er­i­fieerd, waar­door het onn­odig uitrukken van hulp­di­en­sten voorkomen wordt. Ook het plaat­selijk uitlezen van beelden is mogelijk. 

Verbind­ing en opname

 • 3G, 4G en satelliet
 • Dig­i­tale opname van 30 dagen en opslag van data
 • 3-Traps alarm­sys­teem met mogelijkheid tot het geven van audio-opdracht­en en stemwaarschuwingen
JCB Smart Tower

Ken­merken

 • Uitschuif­bare mast tot 7 meter 
 • Zero-light werk­ing in het donker, geen hin­der­lijk kunstlicht
 • Draai- en kan­tel­bare infra­rood­cam­era (bereik van 360 graden)
 • Infra­rood nachtzicht van 100 meter
 • De werk­ing van de JCB Smart Tow­er wordt niet beïn­vloed door weer­som­standighe­den (regen, sneeuw, mist, rook of nevel) 
 • Stan­daard uit­gerust met 3 detec­tiezones, extra detec­tiezones zijn een­voudig te creëren door extra sen­soren draad­loos aan het sys­teem te verbinden
 • Uit­brei­d­ingsmo­gelijkhe­den:
  • Extra sen­soren en detectoren
  • Infra­rood camera’s
  • Ther­mis­che camera’s
  • Draad­loze brandmelders
  • Ken­teken­herken­ning
  • Warmt­ede­tec­toren
  • Time-lapse opname

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Jan-Willem Tellegen
Jan-Willem Tellegen
Business Unit Manager
Bas de Wit
Bas de Wit
Sales Manager
Erik-Jan Warnars
Erik-Jan Warnars
Sales Manager